м. Київ, вул. Академіка Туполєва, буд. 17-Ж, офіс 44.

+38 (096) 224-07-38 forklift.ua@gmail.com

Угода користувача

Політика конфіденційності

Політика щодо обробки персональних даних

 

  1. Загальні положення

Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог закону «Про персональні дані» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних (далі – Оператор).

1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

1.2. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб – сайту forkliftparts.com.ua. Оператор не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті forkliftparts.com.ua.

 

  1. Основні поняття, що використовуються у Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою обчислювальної техніки;

2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідне уточнення персональних даних);

2.3. Веб – сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою forkliftparts.com.ua;

2.4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій та технічних засобів;

2.5. Знеособлення персональних даних — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;

2.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних; Оператор здійснює обробку даних користувача до моменту подання заяви на відкликання згоди на обробку персональних даних.

2.7. Оператор – адміністрація сайту.

2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певного чи визначеного користувача веб – сайту forkliftparts.com.ua;

2.9. Користувач – будь-який відвідувач сайту forkliftparts.com.ua;

2.10. Надання персональних даних – дії, створені задля розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб;

2.11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

2.13. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

 

  1. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

3.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно під час реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сайту та його сервісів, включаючи персональні дані Користувача. Обов’язкова для надання послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

3.2. Дані, які автоматично передаються сервісам Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреси, даних файлів cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата та час доступу до сервісів, адреси сторінок, що запитуються, реферер (адреса попередньої сторінки) та інша подібна інформація.

 

  1. Цілі обробки персональних даних

4.1. Сайт збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для надання інформації про послуги або виконання угод та договорів із Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку.

4.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє з цією метою:

4.2.1. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, обробку запитів та заявок від Користувача.

4.2.2. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для формування та виконання персоналізованих пропозицій та угод.

4.2.3. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

4.2.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.2.5. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки.

4.2.6. Напрями Користувачеві сповіщення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору листа на адресу електронної пошти forklift.ua@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».

4.3. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

 

  1. Правові основи обробки персональних даних

5.1. Оператор опрацьовує персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті forkliftparts.com.ua. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

 

  1. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

6.1. Персональна інформація Користувачів зберігається на території України з дотриманням усіх вимог, встановлених чинним законодавством України.

6.2. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для спільного доступу до необмеженого кола осіб (наприклад, публікація відгуків). У таких випадках Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

6.3. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

6.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії.

6.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або виконання певної угоди або договору з Користувачем.

6.3.3. Передача передбачена українським чи іншим законодавством, що застосовується, в рамках встановленої законодавством процедури.

6.3.4. У разі продажу або іншого відчуження Сайту до набувача переходять усі зобов’язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації.

6.4. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну у будь-який законний спосіб, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. Обробка персональних даних Користувачів здійснюється відповідно до закону “Про персональні дані”.

6.5. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація Сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

6.6. Адміністрація Сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6.7. Адміністрація Сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 

  1. Відповідальність

7.1. Адміністрація Сайту, яка не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України.

7.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація Сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією Сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

 

  1. Заключні положення:

8.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

8.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

8.3. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти на електронну адресу forklift.ua@gmail.com.

8.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://forkliftparts.com.ua/politika-konfidencialnosti.

Угода користувача обновлено: 22 Липня, 2022 автором: Майстер